• Telefon


    +47 00 00 00 00

  • E-post


    din@epost.no

Om TTU

Traditional Taekwondo Union

Traditional Taekwondo Union - TTU er en nordisk vennskaps-organisasjon. Den har til mål å fremme grunnprinsipper og verdier i Taekwondo, som til en viss grad har blitt glemt når Taekwondoen har blitt utviklet til en kampsport. Dette er selvsagt ikke på bekostning av kamp/konkurransebiten - men som en videreutvikling av treningsmetoder.

TTU ble grunnlagt på sommerleiren 1996 på Jevnaker. Konstituerende generalforsamling ble holdt på sommerleiren 1997. Initiativtakeren er Grandmaster Cho Woon Sup som er kjent av mange i Norden. Han var den første Koreanske instruktøren som bosatte seg i Danmark, der han bosatte seg i 1976. Han instruerte klubber i Københavnsområdet (bl.a. Gladsaxe, Ballerup, Rødovre og Herlev) og arbeidet på den Koreanske ambassaden samt Korean Air.

Grandmaster Cho flyttet til Norge i 1987. Han reiser ofte til ulike klubber i Norge, Sverige og Danmark for å undervise på helgetreninger.

Meningen med TTU er å trene tradisjonell taekwondo som en motvekt til sportslig total dominans etter at taekwondo ble anerkjent som olympisk gren. Man vil bevare de gamle og verdiene gjennom disiplin og respekt under trening. På lengre sikt utvikles forståelse, oppriktighet og medmenneskelighet m.m., slik at disse verdiene også kan overføres til livet utenfor dojangen.

De bærende elementene i treningen er grunnteknikk brukt gjennom poomse, avtalt kamp, frikamp og selvforsvar. Verdiene og prinsippene er gamle, men for å sikre enhet trenes det kukkiwon grunnteknikk, som bl.a. ble introdusert på instruktørseminaret i Norge og Danmark (1996) av Taekwondo Academy fra Korea.

For utøvere og instruktører tilbyr TTU "utover trening" en rad aktiviteter som leirer, kurs, seminarer og årlige treningsreiser til Korea. Mange av seminarene er kombinasjonsseminarer med kamp, grunnteknikk og poomse. Med tiden utvikles det instruktørkurser ved vektlegging av emner som historie, filosofi, etikk, teknikkforståelse, ki og tradisjonell kampkunst m.m. På den årlige Koreareisen kan man velge mellom taekwondo kamptrening og tradisjonell kampkunst som taekyon, son mudo og kyong dang. For tiden finner du TTU klubber i følgende land:

  • Norge
  • Danmark
  • Island
  • Tyskland

TTU er ingen konkurrent til de nasjonale forbundene, men kan være et veldig fint supplement til disse, bla. med sitt tilbud som videreutvikling av høyt graderte, som har vanskelig med å komme videre på egenhånd, eller som ikke har sterk tilknytning til noen grandmaster. Det er mange instruktører og utøvere som ønsker en større og bredere forståelse innen Taekwondo. TTU kan tilby og gi instruktørene innsikt til de filosofiske og mentale aspektene i treningen som de etterstreber.

TTU er en demokratisk organisasjon, som kan utvikle seg enda mer med idéer og erfaringer fra medlemmer og instruktører.

TTU har som mål å bygge opp en bred gruppe av utdannede instruktører og mestre som kan gi innlevelse og stabilitet i klubbene.

Mulighetene er store for å komme videre både som utøver og som instruktør sammen med TTU, og naturligvis med Grandmaster Cho Woon Sup, samt være en god forgrunnsfigur og inspirator.

Mulighetene er store for å komme videre både som utøver og som instruktør sammen med TTU, og naturligvis med Grandmaster Cho Woon Sup, samt være en god forgrunnsfigur og inspirator.

For å Lese mer om TTU, gå inn på deres hjemmeside: http://www.ttu.no